PROF. DR. ALİ RIZA KURAL HAKKINDA

Prof. Dr. Ali Rıza Kural 1951 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Samsun'da tamamlayarak 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp fakültesini bitirdikten sonra 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda ihtisas'a başladı.1979 yılında ihtisasını "Lenfanjiyografinin Üroloji'deki yeri" başlıklı teziyle tamamlayıp Erzincan Askeri Hastanesinde vatani görevini tamamladı. 1985 yılında İskoçya'nın "Edinburgh" kentinde "Western General Hospital"da 1 yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra aynı yıl Doçent, ünvanını aldı. İskoçya'daki eğitimi süresince özellikle endoskopik yani kapalı prostat cerrahisi, endoskopik idrar yolu taşları cerrahisi (Perkütan Nefrolitotomi, Üreteroskopi) konularında Londra'daki "Institute of Urology" de yapılan eğitim kurslarına katıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ilk kapalı böbrek taşı ameliyatlarını 1986 yılında uygulamaya başladı. Yine aynı yıllarda prostatın iyi huylu büyümesinde "TURP" olarak anılan kapalı ameliyat yöntemini de uygulamaya başladı. Günümüze kadar 4.000'i civarında TURP, yine benzer sayılarda Perkütan Nefrolitotomi ve Üreteroskopi ameliyatlarını başarıyla uygulamıştır.

Üniversitede Profesörlük ünvanını 1995 yılında alan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, son yıllarda dünyada hızla gelişen Ürolojik Laparoskopi'nin özellikle Böbrek Kanseri ve Prostat Kanseri tedavisinde ülkemizdeki ilk uygulamaları gerçekleştirmiştir (Temmuz 2002'de Laparoskopik Radikal Nefrektomi, Mayıs 2003'te Laparoskopik Radikal Prostatektomi). da Vinci robotuyla ülkemizde ilk Prostat Kanseri ameliyatlarını gerçekleştiren Dr. Kural (lütfen tıklayınız), 2005 yılı başından bu yana İstanbul Robotik Cerrahi Merkezi'nde başlattığı Üroloji programını halen Acıbadem Maslak Hastanesi'nde başarıyla yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde 150'yi aşkın makalesi yayımlanan Prof. Dr. Kural, yine çeşitli ulusal ve uluslararası kitaplara bölümler yazmıştır. Ülkemizde endoskopik cerrahinin yaygınlaşması yönündeki çabalarını Türk Üroloji ve Endoüroloji Derneği bünyesinde düzenlenen kurslar ve eğitim programlarıyla sürdüren Prof. Dr. Kural, her yıl düzenlenen ERUS (European Robotic Urological Symposium) ve WRUS (World Robotic Urological Symposium) toplantılarına fakülte olarak davet edilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki akademik görevinin yanısıra 1991-1997 yıllları arasında Bakırköy Özel Yaşar Hastanesi, Yeşilköy İnternational Hospital'da Üroloji Bölüm Sorumluluğu yapmış olan Dr. Kural, 1997- Kasım 2010 tarihleri arasında Florence Nightingale Hastaneleri Üroloji Bölüm Sorumluluğunu yürütmüş, Kasım 2010 tarihinden itibaren Acıbadem Maslak Hastanesi Robotik Cerrahi ve Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'de ilk robotik ürolojik cerrahi programı Prof. Dr. Ali Rıza Kural tarafından 2005 yılında başlatılmıştır. Bugüne dek, robotik üroloji programının 8.yılında 800'den fazla Robotik radikal prostatektomi operasyonu, 150'yi aşkın Robotik böbrek ameliyatı, 50 civarında mesne ve üreter kanalı ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Dr. Kural, 2010 yılı Ocak ayında Avrupa Robotik Ürolojik Cerrahi seçilerek, halen bu kurulda uluslarası alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Dr. Kural yurt içi ve yurt dışındaki bir çok robotik toplantıda konuşmalar ve oturum başkanlıkları yapmıştır. Ayrıca, "Journal of Robotic Surgery" dergisinin editorial board'unda yer almaktadır. Journal of Endourology dergisinde hakemlik yapan Dr Kural, Endourological Society'nin “Board of Directors” grubunda da görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ali Rıza Kural, 4-8 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 30. Dünya Endoüroloji Kongresi (WCE 2012) ‘ne başkanlık yapmış olup, 2000'i uluslararası olmak üzere toplam 2600 katılımcı ile kongre tarihinde bir rekora ulaşılmıştır. Ülkemizde ilk kez bu kongrede canlı robotik ameliyatlar 3-Boyutlu olarak kongre merkezine aktarılmış ve bilimsel düzeyde büyük bir başarı sağlanmıştır.

Uluslararası bir dernek olan Laparoskopik Cerrahi Derneği SLS (Society of Laparoscopic Surgeons) her yıl gerçekleştirdiği kongresinde 3 ayrı branşta onursal başkanlar seçmektedir ve bu yıl Üroloji branşında Onursal Başkan olarak Prof. Dr. Ali Rıza Kural seçilmiştir.

http://laparoscopy.blogs.com/ee06/MISWeek2013Brochure.pdf